Ми співпрацюємо з НСЗУ

Обстеження та лікування вагітних з виявленою патологією

Вагітні з екстрагенітальними захворюваннями підлягають динамічному спостереженню профільного спеціаліста. Після отримання висновку профільних спеціалістів комісійно вирішується питання про можливість виношування вагітності та визначається план її ведення.

Жінки групи високого ризику виникнення у плоду вродженої/спадкової патології підлягають направленню на медико-генетичне консультування.

При виявленні ознак наявності у плоду вродженої чи спадкової патології вагітна скеровується на медико-генетичне консультування для вирішення тактики ведення вагітності і пологів. При підтвердженні виявленої патології проводиться пренатальний консиліум за участю лікаря акушера-гінеколога.

Ультразвукове дослідження плоду може проводити фахівець, який має відповідну підготовку, за затвердженою схемою протоколу.

При виникненні ускладнень перебігу вагітності, якщо вагітна спостерігається лікарем загальної практики – сімейної медицини/фельдшером/акушеркою, вона негайно передається під нагляд лікаря-акушера-гінеколога . Частота відвідувань визначається лікарем за показаннями. Показання до додаткового візиту повинні бути обґрунтовані в медичній документації.

Якщо через  ускладнення вагітності  жінки потребують  стаціонарного лікування (чи лікування у денному стаціонарі), вагітна госпіталізується для обстеження і лікування у відділення (палату) патології вагітних пологового будинку (відділення) або спеціалізованого акушерського стаціонару або у гінекологічне відділення (у терміні до 22 тиж.), або у денний стаціонар.

За необхідністю лікування екстрагенітальної патології вагітна госпіталізується до 22 тижнів вагітності у терапевтичне відділення або у відділення за профілем захворювання або у відділення екстрагенітальної патології вагітних.