Ми співпрацюємо з НСЗУ

Облік та спостереження за вагітністю

Метою диспансерного нагляду за вагітними є збереження здоров’я жінки та народження здорової дитини.

Перший візит вагітної (бажано до 12 тижнів) є найбільш тривалим за часом і передбачає: збір анамнезу, загальне та акушерське обстеження, заповнення медичної документації, визначення обсягу і термінів лабораторного обстеження, заповнення вагітною анкети за згодою, інформаційної згоди.

Обмінна карта видається вагітній з моменту встановлення на облік.

Після першого візиту фахівець, який спостерігає вагітну, обов’язково отримує інформацію від лікаря загальної практики – сімейної медицини / дільничного терапевта про стан здоров’я вагітної. У разі спостереження вагітної у лікаря загальної практики – сімейної медицини він заповнює цей додаток сам.

Вагітні, які не входять до групи високого ризику виникнення у плоду вродженої/спадкової патології повинні бути проінформовані лікарем загальної практики – сімейної медицини лікарем/лікарем-акушером-гінекологом/фельдшером/акушеркою, які спостерігають за вагітною, про доцільність одночасного проведення ультразвукової діагностики (далі – УЗД) (11 – 13 тиж., 18 – 21 тиж. вагітності), біохімічного скринінгу вагітних (хоріонічного гонадотропіну (далі – ХГ), плацентарного білка РАРР (далі – РАРР) та розрахунку ризику наявності у плоду хромосомної та деякої вродженої патології.

Під час кожного візиту всі дані фізикального, лабораторного та інструментального обстеження, заносять в “Індивідуальну карту вагітної і породіллі” та “Обмінну карту” із зазначенням відповідних призначень, дати наступного відвідування і засвідчуються підписом лікаря та інформованою згодою вагітної за формою (“Інформована – згодна/незгодна”).

У разі неускладненої вагітності оптимальна кількість візитів до фахівця за період спостереження становить в середньому сім – дев’ять разів (бажано разом з близькою людиною).

Спостереження за вагітністю лікарем ведеться до самих пологів.